DOMINIUM MARIANUM – MÁRIA URALMA

honlap a Szűzanya által vezetett engesztelési mű szolgálatában

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     FELTÖLTÉS ALATT     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az alábbi hiánypótló tanulmány 1942-ben jelent meg a Kolozsvári Római Katolikus Püspöki Általános Helytartóság 1775/1942-es engedélyével. Egyike azon ritka megnyilatkozásoknak, amelyek az erdélyi görög katolikus magyarság érdekében, mellettük szóltak. A tanulmány annak reményében született, hogy a II. bécsi döntés nyomán orvosoltatnak a trianoni rombolás által a Romániába rekedt görög katolikus magyar közösségen ejtett sebek is. Ez sajnálatosan ugyan nem történt meg, azonban a Márton Áron hitvalló püspök által létrehozott Kolozsvári Püspöki Általános Helytartóság kordokumentuma hatékonyan segítheti mai rehabilitációs törekvéseinket. 
 
Kérünk, Istenünk, a Gyergyószentmiklóson értünk könnyeket hullató Istenanya és Márton Áron hitvalló püspök közbenjárására szolgáltass igazságot és add meg az 1050 éves erdélyi görög katolikus magyarságnak a közösségi feltámadás kegyelmét. „Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára.” 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     FELTÖLTÉS ALATT     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––