DOMINIUM MARIANUM – MÁRIA URALMA

Honlap a Szűzanya által vezetett engesztelési mű szolgálatában

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     FELTÖLTÉS ALATT     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EGYSÉG KIRÁLYNŐJE

ENGESZTELŐ SZOLGÁLAT

(rövid ismertető)

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat ihletése – a 2009-2010-ben ünnepelt papság évében, az erdélyi Mezőbánd Szent István Apostol-király templomában talált visszhangra, a Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésének szándékaira imádkozott Máriás Papi Mozgalom szerinti Cönákulum keretében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat célja – engesztelés a Szűzanya gyergyószentmiklósi görög katolikus magyar – ma román ortodox adminisztrációban levő – temploma oltárképének könnyezésével közvetített kegyelmek szándékaira. Ez elsősorban az Úr Jézus Krisztus által tanított legszentebb ima szerint a Mennyei Atya akaratának teljesedése: „amint a Mennyben, úgy a Földön is” kérés maradéktalan érvényesítése egyéni és közösségi életünk minden síkján, a Szűzanya Országa Egyházának és Népének köréből kiindulóan az Egyetemes Egyházban és minden nép körében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat az Anyaszentegyház előírásai szerint lelkiségi misszióként éli a feledésbe merült keleti keresztény magyar egységes létszemléletet, hirdeti az elismert – mindenekelőtt magyar vonatkozású – máriás engesztelő karizmák egységét, valamint kéri a Magyar Engesztelő Kápolna felépítését és Oroszország felajánlását a Szűzanya kérései szerint.

RENDSZERES ENGESZTELŐ ALKALMAINK

GYERGYÓSZENTMIKLÓSON:

Évente február 17.-én egész napos ünnepi megemlékezések a könnyezés kezdetének alkalmából, rendszerint a római katolikus Szent Miklós Templomban és Plébánián.

Havonta a Szent Miklós Plébánia hittantermében 3. vasárnap előtti szombaton este (nyáron 20 órától, télen 19. órától) – lévén a Könnyezés kezdete 2008. február 17., ami a hónap 3. vasárnapja volt – Rózsafüzért imádkozunk az „Egység Királynője titkokkal”. Utána magyar nyelvű görög katolikus Szent Liturgia (Bazsó-Dombi Attila);

Hetente pénteken este Cönákulum végzése családoknál, illetve szombaton családi engesztelő szentóra az Anna-réti engesztelés időpontjában (Vetési-Antal Zoltán);

CSÍKSOMLYÓN:

Havonta 3. vasárnap előtti szombaton délelőtt 10 órától, az Ég és Föld Győzelmes Királynőjét megjelenítő létesítménynél Rózsafüzért imádkozunk a szőkefalvi fohásszal. Utána magyar nyelvű görög katolikus Szent Liturgia (Bazsó-Dombi Attila);

EGYSÉG KIRÁLYNŐJE RÓZSAFÜZÉR

Az Egység Királynője Rózsafüzér ihletése Gyergyószentmiklóson, a Szűzanya könnyezésével áradó kegyelmek szándékaira létesült Egység Királynője Engesztelő Szolgálat imaalkalmain érkezett, még a könnyezés éveiben. Talán most, az egyre nagyobb zűrzavar idején a egyre inkább időszerű.

Bevezető titkok:

1. Akinek gondja van a más akolból valókra is;

2. Aki megkeresi és megmenti az elveszettet;

3. Aki mindeneket magához vonz;

Tizedekre:

1. Aki az apostoli egyházak testvéri egységét helyreállítja;

2. Aki a Szentháromságban hívőket egységre hívja;

3. Aki az Egy-Isten hitűeket a Szentháromsághoz vezeti;

4. Aki minden népet Igaz Atyjához segíti;

5. Aki a hitetlenek és Isten-tagadók számára is felkínálja irgalmát.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ENGESZTELŐ VIRRASZTÁS

A SZŰZANYA GYERGYÓSZENTMIKLÓSI KÖNNYEZÉSE

KEZDETÉNEK 8. ÉVFORDULÓJÁN

Szent Miklós Templom, 2016. február 16.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     FELTÖLTÉS ALATT     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

HONLAPUNKRÓL

Címe, tartalma és szellemisége a Szűzanya gyergyószentmiklósi könnyei által ihletett felismeréseket, összefüggéseket, indíttatásokat hivatott tükrözni. 

HONLAPFELELŐS: 


Bazsó-Dombi Attila

Tel.: +40-758-260416


Nem utolsósorban erdélyi magyar görög katolikus ügyekben is az érdeklődők rendelkezésére állunk. 

ERDÉLYI ÖNKÉNTES GÖR. KAT. MAGYAR MISSZIÓ

B. Dombi Attila – gör. kat. missziós pap

0758.260.416

Vetési A. Zoltán – lelkipásztori kisegítő

0762.481.584

Szeretnénk megismerni a Gyergyószéken, valamint általában Székelyföldön és Erdélyben élő egykori görög katolikus magyar hívek mai leszármazottait, velük kapcsolatot ápolni.

PARTNEROLDALAK