DOMINIUM MARIANUM – MÁRIA URALMA

Honlap a Szűzanya által vezetett engesztelési mű szolgálatában

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      NYITÓ OLDAL     

                                                                                            
 

Szűz Mária Uralma Isten Országára nyíló előcsarnok, Mária Országának és Virágoskertjének foglalata. Nem politikai határok között érvényesülni akaró hatalom, hanem a szívekben, lélektől-lélekig épülő, kegyelmi-spirituális valóságaz Istenanya Szeplőtelen Szívén át elérhető oltalom, valódi kegyelmi újjászületés, a Szentháromság iránti végleges felajánlottság
                                                                                           
 
 
GYERGYÓSZENTMIKLÓSI KÖNNYEZÕ KÉP

                                                                                              

+ KEDVES LEÁNYAIM!

VEGYÉTEK A KÖNNYEIMMEL JÖVŐ SZENT KENETET ÉS ÁLDÁSOMAT. ÁLDJÁTOK VELE KIVÁLASZTOTT FIAIMAT, AKIKET SZÍVEM ALATT HORDOK A KEGYELMI ÚJJÁSZÜLETÉSRE. BÁNATKÖNNYEIM BENNETEK ÖRÖMKÖNNYEKRE FORDULNAK.

AZ + ATYA, A + FIÚ, ÉS A + SZENTLÉLEK NEVÉBEN!

GYERGYÓI KÖNNYEZÕ ISTENANYA

»»» további részletek  »»»

KÖSZÖNTŐ

Gyergyószentmiklóson 2008. február 17.-én kezdett könnyezni az eredetileg Hajdúdoroghoz tartozó görög katolikus magyar közösség templomának Oltárképe. A Szűzanya a XIX. században leégett  korábbi templomból csodálatosan megmaradt ikonból áradó kegyelmekkel minden gyermekét az Ő oltalmazó palástja alá hívja.

A Szűzanya ezúttal tartózkodik a szavaktól, de a könnyekben aláereszkedő mennyei kérés az Istentől közvetített kegyelem által a Reá figyelőkkel megérteti magát. A csodálatos belső suttogásban közölt tanítás meghallható,  ha nem rekedünk meg a könnyezés felszínes fürkészésénél, mert az Istenre nyitott lélekbe az Ég alászáll és Isten lakást vesz benne, hogy együtt háljon az emberrel a Szűzanya Szívében. Mi ezt a Szűzanya vezette engesztelő mű szolgálatában, az Anyaszentegyház tanítását követő honlappal is igyekszünk elősegíteni.

Erdélyiekként az erdélyi valóságokat helyezzük előtérbe, kiemelkedően Szűz Mária gyergyói könnyezésére. Ugyanakkor nem mulaszthatjuk el a Kárpát-medencei ihletésű engesztelő karizmák rendeltetését általános üdvtörténeti síkon értelmezni, amely sajátos zarándokutat mutat: Mária Népe – végső soron Mária Országa – Krisztus Útján.

web-szolgálat

                                                                                                         

 

A KÖNNYEZÉS MEGSZŰNTÉRŐL

A templomot adminisztráló ortodox parókus 2013 januárjában nyilatkozta, hogy az ikon-könnyezés elapadása figyelhető meg. A gyergyószentmiklósi „Egység Királynője” Engesztelő Szolgálat vezetője az ikon akkori meglátogatásakor a könnyfolyás nyomát még nedvesnek találta. A Nyugati Egyház Szűzanya Szeplőtelen Szíve napján, 2013. június 8.-án tett látogatásakor megállapította a könnyezés megszűntét, de a könnyfolyás legyezőszerűen a könnyezés anyagának olajos összetevője lakkszerűnek mondható besűrűsödése miatt – maradandó fényes nyomot hagyott. Tehát a könnyezés kezdetének 5. évfordulójára, 2013. február 17.-ére valószínűsíthetően megszűnt már, amit Isten akarataként el kell fogadnunk. Ugyanakkor kérnünk kell Istentől, hogy a Szűzanya gyergyószentmiklósi könnyezésével közvetített kegyelmek további árasztásával szüntelen vigasztalást, oltalmat és gyógyulást ajándékozzon a bizalommal Hozzá fordulóknak.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HONLAPUNKRÓL

Címe, tartalma és szellemisége a Szűzanya gyergyószentmiklósi könnyei által ihletett felismeréseket, összefüggéseket, indíttatásokat hivatott tükrözni. 

HONLAPFELELŐS: 


Bazsó-Dombi Attila

Tel.: +40-758-260416


Nem utolsósorban erdélyi magyar görög katolikus ügyekben is az érdeklődők rendelkezésére állunk. 

ERDÉLYI ÖNKÉNTES GÖR. KAT. MAGYAR MISSZIÓ

B. Dombi Attila – gör. kat. missziós pap

0758.260.416

Vetési A. Zoltán – lelkipásztori kisegítő

0762.481.584

Szeretnénk megismerni a Gyergyószéken, valamint általában Székelyföldön és Erdélyben élő egykori görög katolikus magyar hívek mai leszármazottait, velük kapcsolatot ápolni.