DOMINIUM MARIANUM – MÁRIA URALMA

honlap a Szűzanya által vezetett engesztelési mű szolgálatában

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     FELTÖLTÉS ALATT     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EGYSÉG KIRÁLYNŐJE

– engesztelő szolgálat –

(rövid ismertető)

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat ihletése – a 2009-2010-ben ünnepelt papság évében, az erdélyi Mezőbánd Szent István Apostol-király templomában talált visszhangra, a Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésének szándékaira imádkozott Máriás Papi Mozgalom szerinti Cönákulum keretében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat célja – engesztelés a Szűzanya gyergyószentmiklósi görög katolikus magyar – ma román ortodox adminisztrációban levő – temploma oltárképének könnyezésével közvetített kegyelmek szándékaira. Ez elsősorban az Úr Jézus Krisztus által tanított legszentebb ima szerint a Mennyei Atya akaratának teljesedése: „amint a Mennyben, úgy a Földön is” kérés maradéktalan érvényesítése egyéni és közösségi életünk minden síkján, a Szűzanya Országa Egyházának és Népének köréből kiindulóan az Egyetemes Egyházban és minden nép körében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat az Anyaszentegyház előírásai szerint lelkiségi misszióként éli a feledésbe merült keleti keresztény magyar egységes létszemléletet, hirdeti az elismert – mindenekelőtt magyar vonatkozású – máriás engesztelő karizmák egységét, valamint kéri a Magyar Engesztelő Kápolna felépítését és Oroszország felajánlását a Szűzanya kérései szerint.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat rendszeres megnyilatkozásai:

Gyergyószentmiklóson Engesztelő Találkozók havonta 16.-án este – Lévén a Könnyezés kezdete 2008. február 17., ami liturgikusan 17.-ének számít – a Máriás Papi Mozgalom szerinti Cönákulum-ima (Vetési-Antal Zoltán). Utána magyar nyelvű görög katolikus Szent Liturgia (Bazsó-Dombi Attila);

Gyergyószentmiklóson Hetente Cönákulum végzése családoknál (Vetési-Antal Zoltán); 

Gyergyószentmiklóson római katolikus igeliturgiák hetente az idősek és fogyatékosok intézetében, illetve leányanyák és hajléktalanok szálláshelyén (Vetési-Antal Zoltán) 

Csíkszeredában havonta 12.-éről 13.-ára engesztelés az Egyetemi Lelkészség Kápolnájában (Bazsó-Dombi Attila). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ENGESZTELŐ VIRRASZTÁS

A SZŰZANYA GYERGYÓSZENTMIKLÓSI KÖNNYEZÉSE

KEZDETÉNEK 8. ÉVFORDULÓJÁN

Szent Miklós Templom, 2016. február 16.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     FELTÖLTÉS ALATT     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

HONLAPUNKRÓL

Címe, tartalma és szellemisége a Szűzanya
gyergyószentmiklósi könnyei által ihletett
felismeréseket, összefüggéseket, indíttatásokat
hivatott tükrözni. 

HONLAPFELELŐS:
Bazsó-Dombi Attila
Tel.: +40-758-260416

Nem utolsósorban erdélyi magyar

görög katolikus ügyekben is az

érdeklődők rendelkezésére állunk.

ERDÉLYI ÖNKÉNTES GÖR. KAT. MAGYAR MISSZIÓ

B. Dombi Attila – gör. kat. missziós pap

0758.260.416

Vetési A. Zoltán – lelkipásztori kisegítő

0762.481.584

Szeretnénk megismerni a Gyergyószéken, valamint általában Székelyföldön és Erdélyben élő egykori görög katolikus magyar hívek mai leszármazottait, velük kapcsolatot ápolni.